เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น 625 KVA

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น 625 KVA

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :

ชื่อ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น 625 KVA
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น 625 KVA

รายละเอียดสินค้า

      บริษัท ประวิช เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ปรับปรุง ซ่อม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไดนาโม ทุกยี่ห้อ พร้อมงานบริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเก็บเสียง ATS AVR ตู้คอลโทรล งานอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ

information

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น 625KVA, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, จำหน่ายและซ่อมไดนาโม, ประวิช เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.


เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น 625KVA  ดูเพิ่มเติม...คลิก

       เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ เครื่องปั่นไฟ คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะบังคับกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านวงจรภายนอก แหล่งที่มาของพลังงานกลอาจจะเป็นลูกสูบหรือเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ หรือแรงน้ำตกผ่านกังหันน้ำหรือล้อน้ำ หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือกังหันลม หรือข้อเหวี่ยงมือ หรืออากาศอัด หรือแหล่งพลังงานกลอื่นๆ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายเข้าโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

เครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งตาม กระแสไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ

     1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ( DC Generator)

     2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC Generator)

หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า มี 2 วิธี

     1. หลักการขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า โดยวิธีการของขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก มีหลักการดังนี้ให้ขั้วแม่เหล็กอยู่กับที่แล้วนำขดลวดตัวนำมาวาง ระหว่างขั้วแม่เหล็กแล้วหาพลังงานมาหมุนขดลวด ตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้า เหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ขดลวดตัวนำนี้

     2. หลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวด เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ ไหลมาถึงซี่คอมมิวเตเตอร์(commutator)ไฟฟ้ากระแสสลับนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และไหลออกสู่วงจรภายนอกโดยผ่านแปรงถ่าน( brushes)

     เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับไหล มาถึงวงแหวนลื่น( slip ring) แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ นี้ไหลออกสู่วงจรภายนอกโดยผ่านแปรงถ่าน( brushes) ถ้าเราลองทำการทดลองดังภาพที่ 15.21 ก. คือ นำขดลวดตัวนำที่พันรอบแกนพลาสติกมาต่อเข้ากับกัลป์วานอมิเตอร์ (เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย) และนำแท่งแม่เหล็กอันหนึ่ง เคลื่อนที่เข้าหาและออกจากแกนขดลวดอย่างรวดเร็ว โดยให้แกนขดลวดอยู่นิ่ง เราจะเห็นว่าเข็มของกัลป์วานอมิเตอร์ จะกระดิกกลับไปกลับมา ซึ่งแสดงว่าขณะนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในขดลวดตัวนำและเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และถ้าเราลองให้แท่งแม่เหล็กอยู่นิ่งๆ แต่เคลื่อนที่แกนขดลวดเข้าและออกแทน ผลที่ได้ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน คือ เข็มของกัลป์วานอมิเตอร์จะกระดิกไปมา แสดงว่ามีไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่าน เช่นกัน การเคลื่อนที่แกนขดลวดเข้า และออกจากแท่งแม่เหล็ก หรือการเคลื่อนที่แท่งแม่เหล็กเข้า และออกจากแกนขดลวดนั้นเป็นการทำให้สนามแม่เหล็ก ในขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนี้จะเหนี่ยวนำ ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด แต่ถ้าเราไม่ได้เคลื่อนที่ทั้งแกนขดลวดและ แท่งแม่เหล็ก เข็มของกัลวานอมิเตอร์ก็จะไม่กระดิก เพราะสนามแม่เหล็กในขดลวดขณะนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หลักการดังกล่าวข้างต้นนี้ไมเคิล ฟาราเดย์ เป็นผู้ค้นพบในปี พ.ศ. 2374 แล้วเขายังพบว่าถ้าเคลื่อนที่แท่งแม่เหล็ก เข้าหรือออกจากขดลวดอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดได้มากกว่าการเคลื่อนที่แท่งแม่เหล็กอย่างช้าๆ จากการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ของไดนาโมนี้เอง เราจึงใช้พลังงานความร้อนจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานจาการเผาไหม้เชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานความร้อนใต้พิภพมาต้นน้ำให้เดือด เพื่อทำให้เกิดไอน้ำ มาหมุนไดนาโมแล้วผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าออกมา ไดนาโมมี 2 ชนิด คือ ไดนาโมกระแสตรง และไดนาโมกระแสสลับ มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

  • ขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ ซึ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
  • ขดลวดเป็นขดลวดตัวนำที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน ซึ่งเรียกว่า ขดลวดอาร์เมเจอร์ใช้สำหรับหมุนตัดกับสนามแม่เหล็ก
  • วงแหวนลื่นหรือวงแหวนแยก และแปรงถ่าน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับวงจรภายนอก

     ไดนาโมกระแสสลับ เป็นไดนาโมที่ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ ออกมาใช้งาน ปลายทั้งสองของขดลวดจะเชื่อมต่อกับวงแหวนลื่นแต่ละอัน เมื่อหมุนขดลวด วงแหวนทั้งสอง ก็จะหมุนตามไปด้วยโดยแตะอยู่กับแปรง ตลอดเวลา เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก (หมุน) ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เหนี่ยวนำขึ้นซึ่งกระแสไฟฟ้า ที่เกิดจะไหลเข้าและออกจากปลายขดลวด แต่ละด้านกลับไปกลับมาทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับ

     ไดนาโมกระแสตรง เป็นไดนาโมที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมาใช้งาน โดยที่ปลายทั้งสองของขดลวด จะเชื่อมต่อกับแต่ละด้าน ของวงแหวน ผ่าซีกซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่เกิดขึ้นเมื่อขดลวดหมุน มีทิศทางการไหลไปในทางเดียว ตลอดเวลา ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ได้จึงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

บริษัท  ประวิช เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ประวิช เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ปรับปรุง ซ่อม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไดนาโม ทุกยี่ห้อ พร้อมงานบริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเก็บเสียง ATS AVR ตู้คอลโทรล งานอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, อะไหล่และงานบริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, จำหน่ายและซ่อมไดนาโม, ห้องเก็บเสียง, ATS AVR ตู้คอลโทรล, อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ประวิช เจนเนอเรเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

แบรนด์

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร